Δομημένη Καλωδίωση

 Υπηρεσίες Δομημένης Καλωδίωσης

Η ITNetDesign αναλαμβάνει τη μελέτη, την επίβλεψη και την υλοποίηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε κτίρια κατοικιών, γραφείων ή βιομηχανικούς χώρους. Παρέχει τόσο ολοκληρωμένες λύσεις για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, όσο και υπό μορφή επεκτάσεων – αναβαθμίσεων υπαρχόντων εγκαταστάσεων. Οι μελέτες και οι εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών έργων αφορούν εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων, φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, φωτισμών ασφαλείας, κίνησης, πινάκων διανομής, κυκλωμάτων UPS , γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας. Επίσης, πραγματοποιούνται μελέτες και εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων όπως συστημάτων ασφαλείας, κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης, πυρανίχνευσης, ηχητικών εγκαταστάσεων και τηλεόρασης. Τα ηλεκτρολογικά έργα συνοδεύονται από εκτέλεση δοκιμών και μετρήσεων. Οι εγκαταστάσεις συνεργεία αδειούχων εγκαταστατών ηλεκτρολόγων.

Η εταιρία αναλαμβάνει ολοκληρωμένη μελέτη, επίβλεψη και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης σύμφωνα με διεθνή standards, και με το βλέμμα στο μέλλον ώστε να παρέχεται η απαραίτητη εφεδρεία. Η καλωδίωση μπορεί να καλύπτει τα εξής:

  • Συμβατική Tηλεφωνία
  • IP Τηλεφωνία (VoIP)
  • Δίκτυα Δεδομένων Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

  • Τηλεοπτική καλωδίωση
  • Καλωδιώσεις συστήματος ασφαλείας
  • Κάμερες παρακουλούθησης
  • Έλεγχο φωτισμού
  • Πυρασφάλεια
  • Αυτοματισμούς